Solucan Gübresi ve Torf Bitki Toprağı üretiminde uzmanlığımız ile sağlıklı, güvenilir, doğal yeni ürünler ve uygun teknolojiler geliştirmek; sektöre araştırma-geliştirme ve eğitim hizmetleri sunmak; Türkiye’de Solucan Gübresi kalitesinin ve güvenliğinin uluslararası düzeyde kabulünün ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektöre katkıda bulunmaktır.