Bitki besin maddelerini içeriğinde organik bileşikler şeklinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzelterek bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, canlılara ait (bitki, hayvan vb) atıklardan veya yan ürünlerinden hazırlanmış bir üründür.

Organik Gübre, yüksek organik madde içeriğiyle, sentetik gübre kullanımı sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkilerin tersine döndürülmesinde ve toprakların veriminin artırılmasında kullanılacak çok önemli bir araçtır. Yıllardır kimyasal gübrelerin kullanımı verimi artırmanın yanında, toprakta yorgunluğa ve canlılığın azalmasına sebep olmuştur. Bu durum ne yazık ki, topraklarımızın çoraklaşmasını hızlandırmaktadır.

Toprakta su ve oksijeni tutan, besin maddelerini absorbe eden, mikro-organizma faaliyetini hızlandıran en önemli etmen organik maddelerdir. Organik Tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını ortadan kaldırmakla beraber, yetiştirilen ve insanın tüketimine sunulan tarım ürünlerinin sağlık açısından yine insana getireceği faydalar bakımından çok önemlidir

Organik Solucan Gübresi

Halen topraklarımızda anızın çürümesi çok zor olmakta hatta çürümeden baharı bulmaktadır. Organik gübre toprağın kil katmanları ile bitki kökleri arasında tampon görevi görerek bitki besin maddelerinin bitkinin kolayca almasını sağlamaktadır

Toprakta organik maddenin artması ile birlikte toprağın su tutma kapasitesi artmakta 6 - 7 su ile yetişen ürün 3 - 4 sulama ile daha kaliteli olarak yetiştirilmektedir. Bu da sulama maliyetini düşürmektedir.

Organik madde toprakta bünyeyi hafifleterek keseksiz kaba yapılı işlemesi kolay topraklar oluşturur. Organik madde zenginleştikçe toprak rengi koyulaşır ve boz toprak görüntüsü kaybolur.

Organik Gübre Nedir ?

Bünyesinde, bitki besin maddelerini organik bileşikler halinde bulunduran, amacı toprağın kimyasal ve fiziksel yapısını düzelterek bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştırmak olan, bitki hayvan vb. canlılara ait atıklardan veya yan ürünlerinden hazırlanmış bir üründür.

Toprakların içersinde su ve oksijeni tutan, besin maddelerini absorbe eden, mikroorganizma faaliyetini hızlandıran en önemli etken organik maddelerdir. Organik Tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yöneliktir. İnsana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını ortadan kaldırmakla beraber, yetiştirilen ve insanın tüketimine sunulan tarım ürünlerinin sağlık açısından yine insana getireceği faydalar bakımından çok önemlidir.

Organik tarımla ve organik gübre kullanımı ile toprağın canlılığı korunmakta ve yediğimiz yiyeceklerden, zehir uzak tutulmaktadır. Organik gubre kullanarak biyolojik çeşitlilik de korunmakta, böylece kanser riski azaltılmış olmaktadır.

Organik Gübre Bileşenleri;

• Fosfor

• Nitrojen

• Potasyum İçeren Majör Bileşenler

• Kalsiyum

• Bor

• Sodyum

• Magnezyum

• Sülfür

• Manganez

• Molibden

• Demir

• Bakır

• Çinko

• Organik maddeler

• Aminoasit içeren minör bileşenler

Yorumlar (0)

Yorum yaz