Yenilikçilik ve sürekli gelişme yaklaşımı ile uzmanlık üzerine kurulu, bilgi üreten, doğal, güvenilir sağlıklı ürünleri ve teknolojileri geliştiren, Türkiye’de Solucan Gübresi sektörünün gelişimine ve sürdürülebilirliğine destek vererek önderlik eden, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı yüksek bir firma olmaktır.